Vacatures

QuiEs maakt vacatures voor iedereen weer interessant!


 


Voorbeelden van functies waarin QuiEs nu en in het verleden succesvol heeft bemiddeld:

Lopende vacatures


Terug naar overzicht

15-11-2019

Lid RvC op voordracht van de huurdersvereniging, Naaldwijk

Arcade is een professionele woningcorporatie en heeft bezit in de kernen Ter Heijde, Monster, ’s-Gravenzande, Heenweg, Poeldijk, Naaldwijk en De Lier in de gemeente Westland en is tevens actief in de stad Den Haag. In totaal bezit de organisatie circa 8.730 verhuureenheden zoals eengezinswoningen, appartementen en bedrijfsruimtes. Daarnaast hebben wij een ontwikkelportefeuille van 1.300 woningen. De focus ligt op het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen.

_Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurdersvereniging_


Vanwege het bereiken van het einde van de zittingsperiode en het niet meer herkiesbaar zijn van een commissaris, is binnen de raad een vacature ontstaan. In deze veelzijdige en zeer interessante functie bent u mede het proactieve bestuurlijke geweten van Arcade.
Voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen is kennis en ervaring primair vereist op de volgende aandachtsgebieden:
 Volkshuisvesting
 Juridisch (WO rechten)

Voor de organisatie is het van belang dat de kandidaat bij voorkeur een binding heeft met de gemeente Westland. Uitgebreide informatie treft u aan in het bijgevoegde profiel.

De selectieprocedure
De procedure wordt begeleid door Christel Reinders van QuiEs Executive Search. Kandidaten kunnen reageren tot uiterlijk 14 januari 2020. Aansluitend worden de sollicitanten geïnformeerd over de voortgang. De eerste en tweede gesprekken vinden plaats in de weken 3 tot en met 6 van 2020. Deze gesprekken vinden plaats in Naaldwijk.

Interesse
Uw reactie ontvangen wij graag voor 14 januari 2020, via c.reinders@estoquies.nl
onder vermelding van ‘sollicitatie Lid RvC Arcade Wonen HV’.

 Profiel leden Raad van Commissarissen voordracht HV-Arcade 2019 20122019.pdf


Terug naar overzicht


 • Financieel Manager Woningbouwverenging Compaen - Helmond

 • 2 Leden van de Raad van Commissarissen Arcade - Naaldwijk

 • Directeur bestuurder SallandWonen - Raalte

 • Commissaris(sen) SallandWonen - Raalte

 • Lid Raad van Commissarissen (op voordracht van Huurdersraad) Woningbedrijf Velsen - IJmuiden

 • Directeur-bestuurder Woonpalet - Zeewolde

 • Voorzitter Raad van Bestuur de Woonplaats - Enschede

 • Commissarissen - Lemmer

 • Manager bijzondere huisvesting - Rotterdam

 • Voorzitter Raad van Commissarissen – Hardenberg

 • Manager Vastgoed – Rijswijk

 • Voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen woningcorporatie – Den Haag

 • Voorzitter RvC woningcorporatie – Limburg

 • Manager Financiën woningcorporatie – Limburg

 • Directeur Vastgoedontwikkeling woningcorporatie – Limburg

 • Manager Bedrijfsvoering – Drenthe

 • Lid van de Raad van Toezicht – Brabant

 • Hoofd Wijk- en Klantbeheer woningcorporatie – Roosendaal

 • Directeur-bestuurder woningcorporatie – Rijswijk

 • Manager Bedrijfsdiensten en Manager Marketing & Ontwikkeling woningcorporatie – Weert

 • Leefbaarheidscoordinator – Lemmer

 • Directeur vestiging Wonen Venray woningcorporatie – Venray

 

eigen in ontwikkeling van mensen en organisaties
Esto QuiEs: "Je zult zijn wie je bent"