Executive Search

 

QuiEs maakt werven en selecteren weer effectief!

Het werven en selecteren van een topfunctie is vakwerk. Het benoemen van een man of  vrouw in een cruciale positie is van groot belang voor uw organisatie en medewerkers. Deze beslissing baseert u vaak op de enkele uren die u met de eindkandidaat gesproken heeft, op een persoonlijkheidsonderzoek en op enkele ingewonnen referenties. U wilt waarschijnlijk wel meer maar dat kunt u gewoonweg agendatechnisch niet oplossen. 

QuiEs® Executive Search biedt u een doordachte procedure: een structurele basis waarop wij wensen en verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van uw organisatie toesnijden. Aan de hand van een transparant Plan van Aanpak leiden wij u en de kandidaten door het selectieproces. Bijkomend voordeel is dat, na de intrede van de Governance code (die een onafhankelijke werving van management, bestuur en leden van raden van commissarissen voorstaat), u bij het uitbesteden van een procedure de onafhankelijkheid ook geborgd heeft.

Plan van Aanpak

 • Wij onderscheiden daarin de volgende stappen
 • organisatie- omgevingsoriëntatie
 • functieanalyse en functieprofiel
 • media-advies en arbeidsmarkt
 • werving en voorselectie
 • regie en advies bij gespreksrondes
 • (assessment) en referenties
 • starttraject na benoeming

Deze procedure geeft u de vrijheid om op een geëngageerde en éigen wijze met het wervings- en selectieproces binnen uw organisatie om te gaan, met als resultaat:

 • een krachtige inspanning aan uw organisatie
 • een verleidend wervingsprofiel door vorm en inhoud
 • veel meer focus op de mens achter het curriculum vitae om de kans van slagen van een kandidaat ook op langere termijn te waarborgen
 • grondige functieanalyse op competenties om subjectiviteit geen kans te geven
 • net die ene verrassende wending in het selectieproces

Na de benoeming van de geselecteerde kandidaat heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een starttraject. Zo voelt uw nieuwe man of vrouw zich eerder thuis en kan effectief aan de slag.

QuiEs® Executive Search vervult voor u vacatures op het niveau van toezicht, bestuur, strategie, directie en management.                    

* Wij verzorgen graag uw zelfevaluatie RvC! Voorafgaand aan de werving van een commissaris een prachtige combinatie! 

eigen in ontwikkeling van mensen en organisaties
Esto QuiEs: "Je zult zijn wie je bent"