Uw privacy is van groot belang voor QuiEs. Graag informeren wij u dan ook via onze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Wat verzamelen wij? U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over QuiEs te weten komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, voor de ontvangst van nadere informatie of voor de opname in onze database.

Hoe gebruiken wij het? Indien u ons uw cv, e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om uw gegevens te beoordelen ten faveure van een executive search-opdracht of onze nieuwsbrief te sturen danwel uw vragen te beantwoorden. Vier weken na het sluiten van een procedure vernetigen wij uw gegevens tenzij u aangeeft langer in onze database opgenomen te willen worden. Indien u heeft aangegeven niet langer in onze database opgenomen te willen zijn en/of de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. In Executive Search procedures waarbij QuiEs de bemiddelende partij is, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten overdragen aan onze klanten. Wij zullen uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Hyperlinks. Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal cliënten van QuiEs. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van QuiEs, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Beveiliging. Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan QuiEs puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij geen maatregelen ter beveiliging. Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes.

Vragen en updates. Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen.

eigen in ontwikkeling van mensen en organisaties
Esto QuiEs: "Je zult zijn wie je bent"